توضیحات کامل :

پاورپوینت مقدمه‌ای بر ارزیابی عملكرد و تعالی سازمانی ، در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
ارزش ها و مفاهيم بنيادی مدل EFQM
1- نتيجه گرايی
تعالی دستيابی به نتايجی است که رضايت کليه ذينفعان سازمان را در بر داشته باشد.
2 - مشتری مداری
تعالی خلق ارزش های مطلوب مشتری است.
3 - رهبری و ثبات در مقاصد
تعالی رهبری دور انديش و الهام بخش، همراه با ثبات در مقاصد است.
4 - مديريت مبتنی بر فرآيندها و واقعيت ها
تعالی مديريت سازمان از طريق مجموعه ای از سيستم ها، فرآيندها و واقعيت های مرتبط و به هم پيوسته است.
5 - توسعه و مشارکت کارکنان
تعالی حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طريق توسعه و دخالت دادن آنها در امور است.
6 - يادگيری، نوآوری و بهبود مستمر
تعالی به چالش طلبيدن وضع موجود و ايجاد تغيير به منظور نوآوری و خلق فرصت های بهبود با استفاده از يادگيری است.
7 - توسعه همکاری های تجاری
تعالی توسعه و حفظ همکاری هايی است که برای سازمان ارزش افزوده ايجاد می کند.
8 - مسؤوليت اجتماعی سازمان
تعالی فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعاليت می کند و تلاش برای درک و پاسخگويی به انتظارات ذينفعان سازمان در جامعه است.
و...

فهرست مطالب:
ارزش ها و مفاهيم بنيادی مدل EFQM
نگاهي كلي به مدل EFQM
عملكرد و تعالي
مديريت عملكرد
مديريت عملكرد و ارزیابی تعالی
برگه امتیاز متوازن
تاریخچه برگه امتیاز متوازن
واژگان برگه امتیاز متوازن
نمونه ای از برگه امتیاز متوازن
مطالعه موردی
برخی از مشخصه های کیفیت برگه امتیاز متوازن
برخی از اهداف برگه امتیاز متوازن
فواید برگه امتیاز متوازن
سطوح استفاده از برگه امتیاز متوا زن (APQC - 2002)
استقرار برگه امتیاز متوا زن
عوامل کلیدی موفقیت برگه امتیاز متوازن (APQC - 2002)
فرایند شش مرحله ای توسعه برگه امتیاز متوازن
برخی از دستاوردهای استفاده از برگه امتیاز متوازن
برخی از تعاریف

این فایل با فرمت پاورپوینت در 41 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.