توضیحات کامل :

پاورپوینت بارگذاری شمع

 


‌آزمايش‌های شمع به آزمايش‌ھای تعيين ظرفيت باربری و ‌‌‌آزمايش‌های کنترل کيفيت سازه تقسيم می‌شوند. از آنجا که ‌آزمايش‌های شمع، بخشی از مراحل اجرای‌ آنها است، تشريح آنها در اينجا اهميت دارد. با توجه به عدم اطمينان روابط نظری، تعيين ظرفيت باربری شمع لازم است. باربری شمع بصورت درجا با آزمايش تعيين می‌شود.

‌آزمايش‌های تعيين ظرفيت باربری
1.    بارگذاری استاتيکی شمع‌
2.    روابط مبتنی بر اندازه گيری ضربه – فرورفت‌
3.    روابط مبتنی بر اندازه گيری ضربه – فرورفت – ‌بر‌جهندگی
4.    آزمايش ديناميکی شمع


کاربران عزيز توجه داشته باشيد هنگام دانلود فايل از مرورگر internet explorer استفاده نکنيد تا با مشکل روبه رو نشويد.