توضیحات کامل :

کامپوزيت‌‌های  ساختمانی

 

کامپوزيت

ترکيب دو يا چند ماده با يکديگر به طوري که به صورت شيميائي مجزا و غير محلول در يکديگر باشند و بازده و خواص سازه‌اي اين ترکيب نسبت به هر يک از اجزاء تشکيل دهنده آن به تنهايي‌، در موقعيت برتري قرار بگيرد را کامپوزيت مي‌نماند‌. به عبارت ديگر کامپوزيت به دسته‌اي از مواد اطلاق مي‌شود که آميزه‌اي از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکيب هستند و اجزاء تشکيل دهنده آنها هويت خود را حفظ کرده، در يکديگر حل نشده و با هم ممزوج نمي‌شوند. با توجه به اين امر، کامپوزيت از آلياژ فلزي متفاوت است.
مهم‌ترين مزيت مواد کامپوزيتي آن است که با توجه به نيازها، مي‌توان خواص آنها را کنترل کرد. به طور کلي مواد کامپوزيتي داراي مزاياي زير هستند.

•    مقاومت مکانيکي نسبت به وزن بالا
•    مقاومت در برابر خوردگي بالا
•    خصوصيات خستگي عالي نسبت به فلزات
•    خواص عايق حرارتي خوب

دسته‌بندي کامپوزيت‌ها از ديدگاه زيستي

•    کامپوزيت‌هاي طبيعي مانند استخوان، ماهيچه، چوب
•    کامپوزيت‌هاي مصنوعي(مهندسي)

کاربران عزيز توجه داشته باشيد هنگام دانلود فايل از مرورگر internet explorer استفاده نکنيد تا با مشکل روبه رو نشويد.