توضیحات کامل :

فوق روان کننده‌های بتن


فوق‌روان‌کننده‌ها (‌فوق‌کاهنده‌ها‌ی آب) فوق روان کننده‌ها‌‌، ماده‌ای که بدون تغییر روانی، مقدار آب مخلوط بتن را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش ‌داده یابدون تغییر مقدار آب، اسلامپ و روانی را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. بعضی از انواع این مواد‌‌ بهمیزان ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش آب را در مخلوط ممکن می‌کنند. کاربرد این افزودنی‌ها‌ ‌منجر به کاهش سریعکارایی می‌شود.کاهش دهنده‌های آب‌ (فوق روان کننده‌ها) دسته‌ای از مواد افزودنی هستند که بطور چشمگیری کارپذیری(Workability) ملات‌ها و بتن‌ها را با ثابت نگهداشتن نسبت آب به سیمان افزایش می‌دهند. عموماً مدت تاثیر آنهاروی کارپذیری موقت یا متغیر است. می‌توان ملات‌ها و بتن‌های دارای یک کارپذیری یکسان را با مقدار کمتریآب، با کاهش بیش از ۱۲ درصد‌‌ بدون تاخیر‌ در گیرش‌، مقدار اضافی هوا یا آب آوری مضر‌، ساخت.


کاربران عزيز توجه داشته باشيد هنگام دانلود فايل از مرورگر internet explorer استفاده نکنيد تا با مشکل روبه رو نشويد.